Styrelsen 2020-21

   
Johan Kostela
Högskolan Dalarna
Ordförande
Tel: 023-77 81 46
Erik Falk
Södertörns högskola
Vice ordförande
Tel: 08-608 51 51
Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Gävle

Tel: 026-648790

Elin Lindkvist
Linnéuniversitetet
Tel: 047-0708110
Anna Bergstrand
Högskolan i Borås
Tel: 033-435 4541
Mattias Dyrvik
Örebro universitet
Tel: 019 303802
Malin Linngård
Kungliga Tekniska Högskolan
Tel: 08 790 60 35
Johan Frisk (suppleant)
Mälardalens högskola
Tel: 021-48 06 971
Andréas Sülau (suppleant)
Högskolan Väst
Tel: 070-103 9838