Styrelsen 2020-21

   
Petra Norling
Stockholms universitet
Ordförande
Tel: 08-16 42 54
Johan Kostela
Högskolan Dalarna
Vice ordförande
Tel: 023-77 81 46
Lena Lindhé
Högskolan Väst

Tel: 0520-223080
Elin Lindkvist
Linnéuniversitetet
Tel: 047-0708110
Erik Falk
Södertörns högskola
Tel: 08-608 51 51
Ulla Persson
Malmö universitet
Tel: 040-66 58008

Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Gävle
Tel:026-648790
Mattias Dyrvik (suppleant)
Örebro universitet
Tel: 019 303802
Anna Bergstrand (suppleant)
Högskolan i Borås
Tel: 033-435 4541