Kunskapsutveckling på området studenters entreprenörskap

Bakgrund

Sveriges lärosäten arbetar på olika sätt med att inspirera och främja innovation och entreprenörskap bland studenter. Det finns många erfarenheter inom detta område där lärosätena skulla kunna stötta och lära av varandra.
Tillväxtverket har i uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet. Under 2020 arbetar Markus Klinton och Åsa Granlund vid Örebro universitet med ett uppdrag att främja detta samarbete. Genom ett närmare samarbete med lärosätena önskar Tillväxtverket kunna bidra till områdets utveckling.

Uppdraget syftar till att:

  • Utreda förutsättningarna för och stimulera och stärka samarbetet mellan anställda vid högskolor och universitet som arbetar med samverkan och entreprenörskap för studenter
  • Aktiviteter ska genomföras för ett lärande och kunskapsspridning om metoder och modeller som stimulerar studenters entreprenörskap, utmaningsdriven ideutveckling och samverkan mellan studenter och företag
  • Genom samarbete kan anställda vid lärosätena som arbetar med dessa frågor få stärkta färdigheter i hur man kan arbeta med frågorna och bidra till samarbeten över lärosätesgränser kring studenters entreprenörskap
  • Insatsen ska ske i samverkan med befintliga nätverk för medarbetare som arbetar med samverkansfrågor, entreprenörskap och innovation för studenter (t.ex. UniLink, Snitts och HSS, Högskola och samhälle i samverkan).

Kontakt:
Markus Klinton, projektledare
E-post: markus.klinton@oru.se
Tel: 019-30 30 46

Åsa Granlund,
projektmedarbetare
E-post:
asa.granlund@oru.se
Tel: 019-30 30 32


Nätverksträffar:
Uppstart Stockholm 30 jan 2020 (pdf)


Senast ändrad 2020-03-26 13:57:12