Kunskapsutveckling


Erfarenhetsutbyten och gemensamma utvecklingsprojekt har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar (läs mer om dessa här intill). De används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.

UniLink stödjer även träffar som arrangeras av nätverken för uppdragsutbildning (Uppdragsutbildningsnätverket) respektive karriär- och alumnifrågor (ALOKA). Mer information om de tidigare nätverksträffarna finns nedan.

Förutom ovanstående tillfällen till kunskapsutveckling har UniLink ibland, i samarbete med andra arrangörer, kunnat erbjuda subventionerade utbildningar för sina medlemmar. Tidigare har vi bland annat genomfört kursen ”Att leda i samverkan”. Vid intresse från medlemmarna kan styrelsen sondera möjligheterna att arrangera nya skräddarsydda utbildningar.

Vartannat år på våren arrangeras den stora nationella samverkanskonferensen HSS – Högskolor och Samhälle i Samverkan. Dessa år ersätter HSS vårens Arenaträff. UniLink är stolt samarbetspart och bidrar såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.
Nästa HSS-konferens arrangeras av Stockholms universitet 6-7 maj 2021.

⇒ Uppdragsutbildningsnätverket
⇒ Karriär- och alumnnätverket


Nyheter

Lunds universitet med forskaren Eugenia Perez Vico i spetsen anordnar en kostnadsfri kurs i samverkan som riktar sig till lärare och forskare. Läs mer om kursen och anmälningsvillkor här.Nätverkandet är en uppskattad del av UniLinks Arenaträffar. Foto: Ingmarie Andersso
 
Nätverkandet är en uppskattad del av UniLinks Arenaträffar.
Foto: Ingmarie Andersson
UniLink på HSS i Helsingborg, maj 2017. Foto: Elisabeth Berglund