Arenaträffar

Delad kunskap är dubbel kunskap

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar. Dessa används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.
 
Värdskapet roterar mellan föreningens lärosäten. Den som står värd för en Arenaträff bestämmer temat för träffen och har då tillfälle att presentera lärosätets verksamhet och arbetsformer, eller lyfta frågor och utmaningar som man själva brottas med.
Om ert lärosäte intresse och lust att arrangera en Arenaträff är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen! Hösten 2018 är Södertörns högskola värd och därefter preliminärt KTH hösten -19. (Våren 2019 är det HSS.)

Vartannat år arrangeras konferensen HSS - Högskola och Samhälle i Samverkan. Dessa år utgår UniLinks vårträff och vi passar på att nätverka under HSS istället. UniLink bidrar såväl innehållsmässigt som ekonomiskt till HSS.

UniLink stödjer även träffar som arrangeras av nätverken för uppdragsutbildning (Uppdragsutbildningsnätverket) respektive karriär- och alumnfrågor (ALOKA). Mer information om dessas tidigare nätverksträffar finns nedan.

⇒ Uppdragsutbildningsnätverket
⇒ Karriär- och alumnnätverket
Mårten Berg, Vinnova, talar vid Arenaträffen på Stockholms universitet hösten 2016. Foto: Ingmarie Andersson


Tidigare Arenaträffar:
⇒ Örebro 25-26 april 2018
 Gävle 9-10 november 2017
  HSS i Helsingborg, maj 2017
⇒ Stockholm 27-28 oktober 2016
⇒ Jönköping 13-14 april 2016
⇒ Kristianstad 7-8 oktober 2015
    HSS i Kalmar, maj 2015
⇒ Östersund 4-6 november2014
⇒ Halmstad 8-9 maj 2014
⇒ Borås oktober 2013
    HSS i Eskilstuna, maj 2013
⇒ Västerås november 2012
⇒ Gävle mars 2012
⇒ Borlänge okt 2011
    HSS i Karlstad, maj 2011
⇒ Stockholm mars 2010