Arenaträffar

Delad kunskap är dubbel kunskap

Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos UniLink. Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar. Dessa används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.
 
Värdskapet roterar mellan föreningens medlemmar. Den som står värd för en Arenaträff bestämmer temat för träffen och har då tillfälle att presentera lärosätets verksamhet och arbetsformer, eller lyfta frågor och utmaningar som man själva brottas med.

Vill du att en framtida Arenaträff ska arrangeras vid ditt lärosäte? Kontakta styrelsen för en intresseanmälan!

Vartannat år i maj arrangeras konferensen HSS - Högskola och Samhälle i Samverkan. Dessa år utgår UniLinks vårträff och vi passar på att nätverka under HSS istället. UniLink bidrar såväl innehållsmässigt som ekonomiskt till HSS.

UniLink stödjer även träffar som arrangeras av nätverken för uppdragsutbildning (Uppdragsutbildningsnätverket) respektive karriär- och alumnfrågor (ALOKA). Mer information om dessas tidigare nätverksträffar finns nedan.

⇒ Uppdragsutbildningsnätverket
⇒ Karriär- och alumnnätverket
Mårten Berg, Vinnova, talar vid Arenaträffen på Stockholms universitet hösten 2016. Foto: Ingmarie Andersson


Tidigare Arenaträffar:
Högskolan Väst 18-19 november 2021
Linnéuniversitetet 20-21 oktober 2020
KTH 21-22 oktober 2019
Södertörns högskola 8-9 nov 2018
Örebro 25-26 april 2018
Gävle 9-10 november 2017
  HSS i Helsingborg, maj 2017
Stockholm 27-28 oktober 2016
Jönköping 13-14 april 2016
Kristianstad 7-8 oktober 2015
    HSS i Kalmar, maj 2015
Östersund 4-6 november2014
Halmstad 8-9 maj 2014
Borås oktober 2013
    HSS i Eskilstuna, maj 2013
Västerås november 2012
Gävle mars 2012
Borlänge okt 2011
    HSS i Karlstad, maj 2011
Stockholm mars 2010