Erfa-dagar: 27 aug + 3 sep

UniLinks styrelse har sedan en tid funderat på om vi ska erbjuda utbildningar och erfarenhetsutbyten för att stärka kunskapsutvecklingen för våra medlemmar. Samverkansuppdraget tar sig många uttryck och kräver en mängd olika kompetenser. Samtidigt vet vi att det finns stor erfarenhet och kompetens hos våra medlemmar. Vi har tänkt starta detta arbete med att hålla två erfarenhetsutbytes-halvdagar, där vi kommer ta upp ett antal teman för diskussion och lärande. Varje tema kommer att introduceras av en utsedd person och sen öppnar vi upp för diskussion och erfarenhetsutbyte. Denna aktivitet är alla välkomna att vara med på men är kanske särskilt nyttig för personer som är nya i sina uppdrag.

FULLBOKAT!  Kontakta oss på info@unilink.se om du vill skriva upp dig på reservplats.

Program och anmälan här.

Datum: 27 augusti - 3 september