KALENDARIUM
  5
  jun
  Digitalt samverkansfika
  5-5 juni 2020
  26
  jun
  Digitalt samverkansfika
  26-26 juni 2020
  27
  aug
  Erfa-dagar: 27 aug + 3 sep
  27 augusti-3 september 2020
  14
  okt
  Perspektiv på samverkan
  14 oktober-4 december 2020
  20
  okt
  Arenaträff i Kalmar
  20-21 oktober 2020

  "UniLink har gett mina medarbetare tillgång till ett nätverk med en enorm samlad erfarenhet av samverkan."
  Per-Arne Wikström, f.d. sektionschef Externa relationer, Stockholms universitet

  Välkommen till UniLink

  UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt.

  Aktuellt från sektorn

    Inspel till Strut 2018-10-08
  Kommentar till Strut 2019-06-20
    SOU2019:6: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

  Är ditt lärosäte med i UniLink?
  Gå med i vår grupp på LinkedIn